Меню

Машина плоскошлифовальная SKIL 560WATT

Инструкция: Лобзик Skil 4581 LD

Извините, товара сейчас нет в наличии

Лобзик Skil 4581 LD — фото 1 / 5

Лобзик Skil 4581 LD — фото 3 / 5 Лобзик Skil 4581 LD — фото 4 / 5 Лобзик Skil 4581 LD — фото 5 / 5 Лобзик Skil 4581 LD — фото 6 / 5

Бесплатная доставка
по Красноярску

Новости интернет-магазина «Лаукар»:

Дополнительная информация в категории Лобзик:

В интернет-магазине бытовой техники «Лаукар» Вы можете скачать инструкцию к товару Лобзик Skil 4581 LD совершенно бесплатно.

Все инструкции, представленные на сайте интернет-магазина бытовой техники «Лаукар», предоставляются производителем товара. Перед началом использования товара рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией по применению.

Для того чтобы скачать инструкцию, Вам необходимо нажать на ссылку «скачать инструкцию», расположенную ниже, а в случае, если ссылки нет, Вы можете попробовать обратиться к данной странице позднее, возможно специалисты интернет-магазина бытовой техники «Лаукар» еще не успели загрузить для скачивания инструкцию к товару: Лобзик Skil 4581 LD.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара: Лобзик Skil 4581 LD. Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя.

ИсточникSkil 560 watt инструкция

background image

VédŒszemüveg a lézersugár megtekintéséhez #
— a lézersugár vonalának könnyebb megtekintéséhez
! ez a védŒszemüveg nem nyújt védelmet a

lézersugárzással szemben

A készülék felszerelése az állványra $ %
— nyissa szét a háromlábú állványt

rögzítse a háromlábú állványt a Q gyırıvel

— állítsa be a 3 láb hosszát az R kapcsokkal
— állítsa be az S rúd hosszát a T fogantyúval
— rögzítse az S rudat az U gombbal
— helyezze a készüléket az állványra az ábra alapján
— használja a P adaptert a készülék behelyezéséhez

Ha egyenetlen felszínen dolgozik az állvánnyal, állítsa
szintbe magát az állványt, az R 3 kapcsokkal
módosítva a lábak hosszát, és ellenŒrizve a V 3
buborékos szintezŒt

Az állvány segítségével az eszköz döntött helyzetben is
használható, vonalak kivetítéséhez bármely tetszŒleges
szögben

KARBANTARTÁS

Ne tegye ki a készüléket folyamatos rázkódásnak/
szélsŒséges hŒmérsékletnek

Az eszközt mindig beltérben tárolja, a védŒzsákban

Óvja a készüléket portól, nedvességtŒl és közvetlen
napfénytŒl

Az eszköz nedves ruhával tisztítható

Ne szerelje szét illetve ne módosítsa semmiféle módon
a készüléket

Ne kísérelje meg a lézerlencsék egyetlen részének sem
a cseréjét

GARANCIA / KÖRNYEZET

Fent említett termékére a SKIL a törvényes/
országonként változó elŒírások szerint vállal garanciát;
a garancia nem vonatkozik a szokványos használat
során fellépŒ normális kopásra és a nem megfelelŒ
használat illetve túlterhelés okozta károsodásra

Panasz esetén küldje az összeszerelt gépet a vásárlást
bizonyító számlával együtt a kereskedŒ vagy a
legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a címlista és a
gép szervizdiagramja a www.skileurope.com címen
található)

Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és
csomagolást ne dobja a háztartási szemétbe

a használt villamos és elektronikai készülékekrŒl
szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba
való átültetése szerint az elhasznált elektromos
kéziszerszámokat külön kell gyıjteni, és
környezetbarát módon újra kell hasznosítani

erre emlékeztet a ^ jelzés, amennyiben felmerül az
intézkedésre való igény

Nivelaãní laser 360°

Tento pfiístroj je urãen k promítání a kontrole
vodorovn˘ch a svisl˘ch pfiímek/rovin a také (kolm˘ch)
bodÛ

P®ed pouΩitím p®ístroje si peçlivπ p®eçtπte pokyny
uvedené v této uΩivatelské p®íruçce i v¥straΩn¥ √títek na
samotném p®ístroji 1

Zvlá√tní pozornost vπnujte bezpeçnostním pokynüm
a v¥strahám; p®i jejich nedodrΩení se vystavujete
nebezpeçí váΩného úrazu (zejména poranπní oçí)

Tuto uΩivatelskou p®íruçku si uschovejte pro budoucí
pot®ebu

TECHNICKÉ ÚDAJE

2 x D (LR20) / 1,5V

Nedívejte se do laserového paprsku (laserové
zá®ení)
2

Читайте также:  Типовая должностная инструкция руководителя образовательной программы высшего профессионального образования

Nezamπ®ujte laserov¥ paprsek na osoby ani zví®ata

Nedívejte se na laserov¥ paprsek Ωádn¥m optick¥m
zvπt√ovacím p®ístrojem (jako je zvπt√ovací sklo, teleskop
çi dalekohled)

Neodstraµujte v¥straΩn¥ √títek z p®ístroje a dejte pozor,
aby se nepo√kodil

Neprovozujte p®ístroj v p®ítomnosti vznπtliv¥ch tekutin,
plynü a prachu

Neprovozujte p®ístroj v p®ítomnosti dπtí

Tento p®ístroj nesmπjí pouΩívat osoby mlad√í 16 let

Neprovozujte p®ístroj k Ωádn¥m jin¥m úçelüm neΩ tπm,
které jsou uvedeny v této uΩivatelské p®íruçce

S tímto p®ístrojem pouΩijte pouze originální doplµky,
které jsou k tomuto úçelu urçeny

Источник

Машина плоскошлифовальная «SKIL» 560WATT

 • Наличие
 • Отзывы
 • Как купить
 • Оплата
 • Доставка

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Оплачивайте покупки удобным способом. В зависимости от выбранного способа доставки доступны следующие способы оплаты:

 1. При выборе самовывоза:
  • Оплата наличными при получении заказа в магазине;
  • Оплата картой через платежный терминал при получении заказа в магазине;
  • предоплата банковской картой через платежный шлюз ПАО Сбербанк;
  • оплата через Сбербанк по квитанции.
 2. При оформлении доставки выполняется:
  • предоплата банковской картой через платежный шлюз ПАО Сбербанк;
  • оплата через Сбербанк по квитанции.

Больше подробностей вы можете узнать в разделе «Условия оплаты».

В интернет-магазине доступны следующие варианты доставки:

 1. Самовывоз. Вы можете забрать свой заказ самостоятельно из наших магазинов.
 2. Доставка по городу Миасс. Вы можете заказать доставку по городу, например домой, в гараж или в автосервис, от 55 рублей, в зависимости от района доставки. При заказе на сумму от 3000 рублей доставка бесплатна.
 3. Доставка в города Уральского Федерального округа осуществляется транспортной компанией «ЛУЧ». Её стоимость рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании и составляет, в среднем, 200-300 рублей.
 4. Доставка по России осуществляется службой доставки СДЭК. Доставка возможна до пункта выдачи заказов (ПВЗ) или курьером к Вам домой или в офис. Стоимость доставки рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании.
 5. Доставка в города Казахстана осуществляется транспортной компанией «ЛУЧ». Её стоимость рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании и составляет, в среднем, 500-800 рублей.

Больше подробностей вы можете узнать в разделе «Условия доставки».

Источник

Обзор лазерного нивелира SKIL 0560

SKIL 0560 – это ротационный лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость 360° путем вращения лазерной точки вокруг своей оси.

Уровень-SKIL-0560.jpg

Лазерный уровень SKIL 0560 относится к ряду ротационных нивелиров, выставляемых в уровень вручную. Можно также проецировать и вертикальную плоскость 360°, положив нивелир набок и установив уровень вручную.

Не совсем понятно для чего разработана эта модель, ведь полноценные лазерные ротационные нивелиры работают с приемником, так как применяются в основном для работы на улице на больших расстояниях от 200 до 1000 метров.

Читайте также:  Сказка о царе Салтане краткое содержание для читательского дневника

У лазерного уровня SKIL 0560 не предусмотрена работа с приемником, а диапазон проецирования очень мал, поэтому прибор бесполезен уже на расстоянии 5 метров и выше.

В помещении в режиме вращения лазерной точки вокруг своей оси постоянно складывается ощущение, что линия прыгает, а поэтому использование ротационных нивелиров в небольших помещениях до 40 метров не очень удобно и лучше всего для этого подходят лазерные построители плоскостей, которые строят статичные перманентные линии, к примеру уровень Huepar 902CG с зелёным лучом.

Точность лазерного нивелира SKIL 0560, опять же, оставляет желать лучшего. Она составляет 0,7 мм на метр, очень слабый результат.

Производитель не счёл нужным указать код степени защиты прибора от пыли и влаги по европейскому стандарту, остаётся только надеяться, что внутренности нивелира не запылятся после первого же объекта.

Принцип работы

Как же работает лазерный уровень SKIL 0560? Для начала требуется установить его в горизонтальном или вертикальном положении или закрепить на штатив с помощью резьбы 5/8 дюйма таким образом, чтобы «голова», проецирующая лазерный луч, находилась сверху.

При помощи подъемных винтов выровняйте прибор так, чтобы пузырьки находились по центру. Далее, чтобы включить проецирование необходимо нажать клавишу “│”, находящуюся на панели управления в верхней части лазерного нивелира.

В это время включится соответствующий индикатор, который означает, что SKIL 0560 AC находится в режиме проецирования. Точка отвеса вверх также проецируется.

Если нужно включить вращающуюся головку, нажмите клавишу “┼” (индикатор выключается). Если поочередно нажимать данную клавишу скорость вращения точки будет увеличиваться. Максимально возможная скорость 6-ая.

Чтобы уменьшить скорость вращения, нажмите клавишу “─”. Также нажав клавишу несколько раз, скорость постепенно будет падать.

Для установки лазерного нивелира SKIL 0560 AC на штатив, нужно, во-первых, установить треногу в устойчивое положение, во-вторых, закрепить прибор на резьбу 5/8 дюйма. Для установки в вертикальное положение необходимо зафиксировать лазерный уровень на специальный адаптер.

Нивелир достаточно низкой точности, но при проверке в заявленные границы погрешности, успешно уложился.

Плюсы и минусы

« + » Неплохой элевационный штатив в комплекте, возможность проецирования горизонтальной и вертикальной плоскости 360° (только, по отдельности), выбор скорости вращения точки, наличие точки отвеса вверх.

« — » Низкая точность проецирования, малый диапазон работ, создается впечатление, что линия прыгает, достаточно большие габариты, не выравнивается автоматически.

Где купить лазерный уровень выгодно и надёжно?

Из огромного количества сайтов, продающих строительные приборы, не подготовленному человеку очень сложно определить добросовестных продавцов.

Приобретая приборы в сомнительных интернет-магазинах, люди сталкиваются с проблемами нарушения сроков доставки или некачественным сервисным обслуживанием, и тем самым понижают уровень доверия к онлайн покупкам.

Именно поэтому, мы подобрали несколько магазинов, где Вы можете абсолютно безопасно сделать онлайн заказ по лучшим ценам, не опасаясь, что Вас обманут.

Как заказать уровень из Китая?

Совсем безопасно и очень выгодно можно заказать профессиональный лазерный уровень прямо из Китая!

Читайте также:  Программирование сигнализации старлайн а91

Единственное, придётся немного подождать. Те кто воспользовался этой возможностью, остались очень довольны качеством и функционалом нивелиров за несоизмеримо меньшие деньги.

Подобрать качественный и недорогой лазерный уровень с бесплатной доставкой из Китая можно на одном из двух проверенных сайтов:

2. интернет-магазин Самые низкие цены! ( При переходе в поиске сайта введите — Laser Level )

Процесс заказа очень прост, разобраться сможет каждый за пару минут. А так как в большинстве случаев доставка абсолютно бесплатна, то всё сводится к простому алгоритму — выбрали, оплатили и получили у себя на почте или дома курьером.

Как получить СКИДКУ при покупке прибора?

Представляем Вам отличную возможность сэкономить и получить CashBack до 16,5 % от суммы покупки. Помимо нивелиров, Вы также можете покупать все необходимые стройматериалы и другие товары и получать часть денег обратно.

Причём распространяется CashBack не только на российские магазины, но и на большое количество европейских и китайских интернет-магазинов, в том числе самых известных.

Для этого нужно просто зарегистрироваться в этом кэшбэк сервисе , выбрать в нём нужный магазин, и сделать покупку.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор лазерного нивелира Firecore 3D F93TG

Обзор лазерного нивелира Firecore 3D F93TG

Обзор лазерного уровня SHIJING 3D GREEN (7169)

Обзор лазерного уровня SHIJING 3D GREEN (7169)

Источник

Skil 560 Manuals

1 User Guides and Instruction Manuals found for Skil 560

Skil 560 Original Instructions Manual (56 pages)

Document Information:

Pages Preview:

Frequently asked Questions:

Is it safe to download the Skil 560 PDF manual?

Yes, Skil 560 manual was last checked on 03/06/2021.

In what e-format presented Skil 560 documentation?

All Skil 560 manuals available in PDF format.

Is this Skil 560 manual is an official manufacturer’s documentation?

Yes, all Skil 560 manuals presented on Guidessimo website are an official documentation of device manufacturer.

Skil 560 Compatible Manuals:

Johnson Level & Tool 40-6560 Instruction manual

40-6560 / 12 Mar 2021 / #491GK8

Skil 8201-CL Operating/safety instructions manual

8201-CL / 19 Apr 2021 / #94521R

Skil 570 Instructions manual

570 / 21 Jan 2021 / #P3JXOX

RoboToolz RT-7610-5 Operation & user’s manual

RT-7610-5 / 24 Dec 2020 / #56G5LB

LaserLiner SuperLine 3D Operating instructions

SuperLine 3D / 09 Dec 2020 / #85THAA

Related Devices:

 • Skil 502
 • Skil 570
 • Skil 0516
 • Skil LL932301
 • Skil 8201-CL
 • Skil LL932201
 • Skil 510
 • Skil 8602-RL
 • Skil 515
 • Skil 0511

Skil 560 Optional Materials:

Laser Level X60 Setup poster, #987YI9

X60, 2, lenovo/x60.pdf

#6K4383: LR — 50 Operating manual

LR — 50, 18, ada/lr-50.pdf

Lenovo Setup manual Laptop X60 (#1NI738)

X60, 2, lenovo/x60.pdf

Operation & user’s manual (MultiBeam-Laser 5, #4RPVEN)

MultiBeam-Laser 5, 6, laserliner/multibeam-laser-5.pdf

Instruction manual (RL-H3C, #6EIVM4)

RL-H3C, 2, topcon/rl-h3c.pdf

#KDIR5Z: FRE-203XR Instructions manual

FRE-203XR, 12, fukuda/fre-203xr.pdf

2320-20 Laser Level — #9EGBAV

2320-20, 7, milwaukee/2320-20.pdf

Korman tx Laser Level Manual (#56332A)

504114, 24, korman-tx/504114.pdf

Fixturlaser Operation & user’s manual: Go Basic D 1-0807 (#U78G4P)

Go Basic D 1-0807, 76, fixturlaser/go-basic-d-1-0807.pdf

Hilti Operating instructions manual: PML 32 (#V84V6Q)

Источник